Tale til begravelse – hvad skal du sige, hvad skal du huske?

Har du brug for hjælp til at skrive tale til begravelse? Så er du kommet til det rette sted. Til enhver begravelse høres en tale, hvad enten den kommer fra præsten eller en af de pårørende. Selve talen kan udformes på mange måder, nogle mere personlige end andre, lange eller korte, og der rigtig mange måder at skrive en tale på. Denne tekst er til gavn for dig der skal skrive en tale til begravelse, mangler ideer til talen eller mangler forståelse for hvad en sådan tale skal indeholde.Du kan også læse om, hvordan proceduren for en tale til begravelse foregår, hvis man ikke selv ønsker at holde den.

Se hvordan du skriver en god begravelsestale, hvordan proceduren foregår i kirken og hvad præstens tale til begravelse ofte handler om.

  • Forberedelse af tale til en begravelse
  • Din tale til begravelse
  • Præstens tale til begravelse

 

tale til begravelseForberedelse af tale til en begravelse

Inden selve begravelsen finder sted har de pårørende og de ansvarlige for begravelsen en eller flere samtaler med præsten. Under disse samtaler snakker man med præsten omkring afdødes liv, interesser og personlighed. Ud fra de ting, som præsten oplyses omkring afdøde, er han under begravelsen i stand til at holde en tale omkring afdøde. Det er derfor selvfølgelig op til de pårørende, hvor personlig talen skal være og det er op til dem, hvor meget om afdøde de ønsker at fortælle præsten. Præsten kan altså både holde en personlig eller en mere generel tale ved begravelsen, afhængig af hvad de efterladte ønsker. Præsten har naturligvis sin egen vilje, men vil typisk være meget lydhør og forstående overfor de efterladtes ønsker.

Under samtalen med præsten er det også en god idé at informere, om man ønsker at holde sin egen tale ved begravelsen. Man kan også ønske, at præsten slet ikke skal holde tale, men at det kun er en af de pårørende, der skal stå for det. Præsten er i sin ret til både at nægte, at hans tale erstattes og suppleres af taler fra pårørende. Man har derfor ikke krav på noget, men det er dog meget sjældent, at en pårørende ikke får lov til at sige et par ord under begravelsen, hvis personen ønsker det. Det afgørende er, at man har en god og ærlig dialog med præsten forinden.

Din tale til begravelse

Ønsker du at holde en tale for afdøde under begravelsen, men er uvidende om hvad indholdet af talen bør være, så frygt ikke. En tale er oftest meget personlig og kan holdes på mange forskellige måder alt efter, hvem man er som person. Dog er der nogle ting man kan tænke over for at forbedre en tale til begravelse, og så må man ikke glemme, at præsten skal sige god for, at man overhovedet må afholde talen i kirken.

Mange talere til en begravelse baserer talen på noget personligt man har haft med afdøde. Det gør det mere nærværende for de tilstedeværende og mere personligt i sin enkelthed. Den personlige del kunne indeholde noget omkring livet der har været levet med afdøde, altså oplevelser, minder osv. Yderligere kan det indebære hvordan han/hun har været som menneske og ikke mindst hvad man som pårørende fik af afdøde som menneske, hvilket man nu har mistet. Det er elementer som disse, der gør talen personlig og speciel for de pårørende, frem for præstens tale der hurtigt kan få et religiøst præg. Man kan også vælge at sætte talen sammen af oprids af livsbegivenheder fra afdødes liv. Her et par gode tips til taleskrivningen:

 

tale til begravelse 2

  1. Tag udgangspunkt i minder og afdødes liv.
  2. Kom omkring de ting alle husker afdøde for (god humor, altid godt humør, et stille væsen, en god ven)
  3. Humor fungerer godt i taler, hvis det anvendes rigtigt
  4. Vær opmærksom på, længden ikke bliver for omfattende.
  5. Tak for, at de fremmødte er kommet og tager del i afskeden.
  6. Afslut med et personligt farvel til den afdøde.

 

Præstens tale til begravelse

Oftest plejer præsten at tale til begravelsen også selvom en pårørende holder tale. Dog er det muligt for de pårørende at snakke med præsten om den tale, som han/hun skal holde og hvilke elementer/temaer den skal indeholde. Præstens tale kan sagtens være personlig og indeholde nogle af de ovenstående personlige elementer og det sker ved, at pårørende oplyser præsten om disse under samtalen inden begravelsen.
Ønsker man ikke, at præsten skal holde en personlig tale om afdøde, vil han/hun tale mere omkring det kristne budskab, meningen med døden eller sorgen der kommer i forbindelse med død. Der kan altså være et personligt eller et mere kristent motiv i talen, som præsten holder. Der vil altid være en smule af begge temaer, men de pårørende har stor indflydelse på, hvad hovedvægten af talen skal lægges på.

Altså er der mulighed for at det kun er en pårørende, kun præsten eller begge der holder tale under begravelsen. Temaerne i en personlig tale vil omhandle afdøde, hans/hendes liv og mindet af afdøde, mens temaerne i en mindre personlig tale ville omhandle døden og sorgen i en mere troende kristen retning. Men tag en snak med præsten om alt dette under samtalen inden begravelsen.

Skriv et svar