Muslimsk begravelse i Danmark

muslimsk begravelseEn muslimsk begravelse er langt fra den kristne traditionelle begravelse, vi normalt bruger her i landet. Ved en muslimsk begravelse er der adskillige regler og foreskrifter, som kan vanskelligøre begravelse på en almindelig dansk kirkegård. De forskellige ritualer for en muslimsk begravelse skiller sig ud fra de kristne, klassiske ritualer.

I denne artikel kan du lære om de mange ritualer ved en muslimsk begravelse, samt blive klogere på mulighederne for muslimsk begravelse her i Danmark.

  • Det muslimske begravelsesritual
  • Muslimsk begravelsesplads i Brøndby og andre steder

 

Det muslimske begravelsesritual

Som sagt findes der utrolig mange forskellige ritualer inden for den muslimske tro, når det kommer til begravelse, langt flere end ved en kristen begravelse her i landet. Som del af de mange ritualer tilhører blandt andet, at den afdødes ansigt skal være vendt mod Mekka. Mekka er som bekendt Islams hellige by, hvor profeten Mohammed blev født og samtidig centrum for Islam. Yderligere er det vigtigt for den muslimske tro, ikke at blive begravet i en kiste, dette er dog imod den danske lovgivning, der kræver at afdøde bliver begravet i en kiste, dog kan der gives dispensation. Måden hvorpå afdøde behandles efter døden er også en smule anderledes ifølge de muslimske ritualer, her foretages en meget grundig vask og afdøde “pakkes ind” i klæder på en helt særlig måde, derefter oplæses en begravelsesbøn. En muslimsk begravelse er præget meget af ritualer, hvor kristne begravelser generelt besidder en større frihed, hvor traditionerne i nyere tid er begyndt at fylde mindre og mindre. Til selve jordpåkastelsen deltager kvinderne heller ikke, hvilket er meget anderledes end en kristen begravelse, hvor alle har mulighed for at deltage.

 

Muslimsk begravelsesplads i Brøndby og andre byer

Selve stedet hvor den muslimsk troende skal begraves betyder også rigtig meget for muslimerne. Det er vigtigt, at der ikke ligger kristne eller jøder i jorden nær deres gravsteder. Dette har dog været et problem førhen, da der ikke har været dissiderede gravsteder til muslimer, men kun afdelinger ved de forskellige folkelige kirker og gravsteder. Dog kom der i 2006 den første muslimske gravplads i Danmark, placeret i Brøndby. Denne gravplads blev den første rene muslimske gravplads i DK og var længe ventet, da den ikke bliver brugt for andre end muslimer. Førhen var det også almindeligt for danske muslimer, at blive begravet på muslimske kirkegårde i udlandet, da muligheden i Brøndby ikke var der.

Helt konkret er den muslimske kirkegård i Brøndby omkring 50.000 kvadratmeter, mens der er afsat 32.000 kvadratmeter af de i alt 50.000 kvadratmeter til gravpladser. Det svarer i alt til omkring 6000-8000 grave og er beregnet til, at kunne række 60 år frem i tiden.

Udover den muslimske kirkegård i Brøndby, findes der adskillige andre kirkegårde, som har gjort det muligt for muslimer at blive begravet på netop deres gravplads. På disse kirkegårde er der lavet særlige afdelinger for muslimerne, så de kan imødekomme ritualet om ikke at blive begravet i samme jord som kristne og jøder. De forskellige gravpladser i Danmark der har åbnet muligheden for dette findes her i henholdsvis Risingskirkegård i Odense og Korsløkke Kirkegård i Odense, Fovrfeld Gravlund i Esbjerg, Vestre Kirkegård i Århus, Østre Kirkegård i Aalborg, Nordre Kirkegård i Vejle, Nordre Kirkegård i Holstebro og sidst men ikke mindst Vestre Kirkegård i Horsens. Altså er der muligheder nok, for som muslim, at blive begravet i Danmark, dog vælger en del som sagt stadig at blive begravet i udlandet, da ritualerne ikke altid kan imødekommes 100 % her i Danmark.

I fremtiden planlægges det, at oprette to store rene muslimske gravpladser eller kirkegårde i både Århus og Roskilde, som vil komme til at fungere ligesom den store gravplads i Brøndby. På denne måde forbedres mulighederne for muslimer og hensynet til Islams begravelsesritualer på sigt.

Skriv et svar